Барилга, үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент

Манай компанийн хөгжлийн нэг томоохон чиглэл нь барилга, үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн үйл ажиллагаа бөгөөд бид аялал жуулчлалын салбарын дараа энэ салбарт үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн туршлагатай.

Манай компани Улаанбаатар хотод оффис болон зочид буудлын зориулалттай барилгуудыг амжилттай барьж байгуулсан.