Банк санхүү

ТЭНГРИ Холдингийн үйл ажиллагаа төсөл хөтөлбөрүүдийг боловсруулдаг багийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж цаашид мэргэжлийн түвшинд ажиллуулах улмаар бие даасан санхүүгийн цогц үйлчилгээний байгууллага үүсгэн бий болгох зорилгоор ТЭНГРИ Секуритиес компанийг бид 2008 онд байгуулсан

Өнөөдөр ТЭНГРИ Секуритиес ХХК нь хөрөнгө оруулалт,  хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч компани  болон ажиллаж байна.